Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


  • Uppskov gällande krav på tillitsnivå 3
    På uppdrag av regioner och kommuner i Sverige har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) drivit frågan om LoA3 (tillitsnivå 3) gentemot myndigheterna. Detta har resulterat i att eHälsomyndigheten, som hittills är de enda vi känner till som ställt krav på LoA3, den 9:e mars 2021 tagit beslut (dnr 2021/01153) om att ytterligare förlänga dispensen gällande krav på LoA3 till årsskiftet 2021/22. Tidigare har Inera AB fått direktiv från sina ägare, regioner och kommuner, att inte införa krav på LoA3 förrän dessa så anger. Sammanfattningsvis finns därmed inga krav på LoA3 för åtkomst till nationella system som förvaltas av Inera AB eller eHälsomyndigheten förrän tidigast vid årsskiftet 2021/22.

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131