Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


  • Fakturering av beställda eTjänstekort återupptas
    Fakturering från mars 2020 och framåt till dagens datum kommer nu initieras efter att process, kunduppgifter och fakturor har säkrats. Fakturor kommer gå ut inom kort och kommer därefter hanteras kontinuerligt likt tidigare. De eTjänstekort (SITHS-kort) som inte har inkluderats i tidigare fakturering från 2019-01-01 - 2020-02-28 har också sammanställts och kommer faktureras den närmaste tiden

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131