Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv


 • SAMSA IT tjänst - ny version i utbildningsmiljön
  Uppdatering av utbildningsmiljön är genomförd. Version av SAMSA i utbildningsmiljön är nu 1.0.4.100

 • Uppgradering SITHS e-ID uppdaterad tidplan
  Under början av april tog Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) beslut om att utöka den dispens som givits för SITHS. Detta innebär att uppgradering kan fortgå även under hösten. Rekommendationen från Västra Götalands gemensamma Utgivarforum för eTjänstekort är dock att fortsatt jobba med frågan för att bibehålla det momentum som redan finns och tidigare satt tidplan.

 • Förändrade förutsättningar gällande SITHS e-ID
  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utökat tiden för dispens för SITHS utifrån rådande situation med Covid-19. De förändrade förutsättningarna påverkar uppgradering SITHS e-ID. Arbete pågår för hur Västra Götaland ska hantera informationen och fortsatt arbete. Mer och tydligare information kommer i nästa vecka.

 • Utfört och klart! Planerat driftsstopp SAMSA
  Onsdagen den 15/4 kl 16:00 - 20:00 : uppdaterat 2020-04-15 kl 19:40

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131