Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Priser


Prislista 2023 för den gemensamma utgivningsorganisation

Produkt

Pris

Ordinarie eTjänstekort 5 år

665 kr

Reservkort eTjänstekort 6 mån

300 kr

PUK-kod

150 kr

Utkörning på plats (minst 10 personer)

2000 kr

Funktionscertifikat (uppläggning)

1000 kr

Tillfälligt testkort

300 kr

Ordinarie testkort

1000 kr


För priser inom VGR kontakta biträdande utgivare på din förvaltning, se kontaktlista

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131