VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bättre hälsa med framtidens vårdinformationsmiljö

Närbild på handled smart watch

Det ska bli lättare för invånare att ha koll på sin egen hälsa. Samtidigt kommer vården, skolan och socialtjänsten jobba mer lika för att enklare se mönster och hitta sätt att förebygga ohälsa. Detta är målbilden för "Framtidens vårdinformationsmiljö".

Framtidens vårdinformationsmiljö, kort FVM, är ett unikt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata vårdgivare och länets 49 kommuner med syfte att kunna följa invånarens hälsoinformation i realtid, dela data och därmed ta bättre beslut.

Gemensamma arbetssätt

IT-stödet Millennium kommer att ersätta en rad IT-system men den stora förändringen ligger i samarbetet där förhållningssätt, arbetssätt, processer och information delas. Samtliga kommuner kommer dela information. Några kommuner kommer använda Millennium som journalsystem i elevhälsan och några i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kommun-FVM samordnar kommunerna

VGR har organiserat sitt förändringsarbete i programmet FVM där kommunerna är ett delprojekt. Följ FVM programmet på webben "Vårdskiftet". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. VästKom har i uppdrag att företräda och samordna kommunerna i arbetet. Här på www.vastkom.se/fvm kan du följa förändringsresan i projekt "Kommun-FVM" som alltså är ett av delprojekten i FVM programmet.

- Patienten, eleven eller invånaren ska inte behöva bekymra sig om vilken huvudman som ger vården eller det förebyggande hälsoarbetet. FVM är ett viktigt redskap för att förenkla samarbetet mellan vårdgivarna, säger Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom.

- Vi vill att vården ska upplevas sömlös. Förändrade arbetssätt ska också skapa en god arbetsmiljö och låta våra medarbetare jobba med det de är bäst på; vård- och omsorg, säger Maria Jonsson, förvaltningschef vård- och äldreförvaltningen Borås Stad.

Senast publicerad