VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

SIP – samordnad individuell plan

SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. Riktlinjen är framtagen för samtliga målgrupper – oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP. I februari 2015 beslutade LiSA att rekommendera huvudmännen att implementera och använda riktlinjen med tillhörande material i verksamheternas gemensamma arbete med SIP.

Både vuxna och barn som har behov av insatser enligt både SoL och HSL, och som har behov av samordning, ska erbjudas en SIP. Riktlinjen samt implementerings- och informationsmaterialet som är framtaget i Västra Götaland är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

Starta webbutbildningen SIP

Webbutbildningen kräver att din webbläsare har Flash Player installerat. Hämta Flash här.länk till annan webbplats

TIPS!

Be den enskilde fylla i SIPkollen

Genom att den enskilde får svara på några frågor kan vi i verksamheterna få reda på hur hen upplevde det att få en samordnad individuell plan. Svaren lämnas helt anonymt.

  1. SIPkollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084