VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Samordnad vård- och omsorgsplanering

I Västra Götaland finns gemensamma rutiner mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för in- och utskrivning av patienter och överföring av information. Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde.

I Västra Götaland används ett gemendsamt it-stöd, SAMSA, för samordnad planering där en samordnad plan vid utskrivning från sjukhus upprättas. Processen innebär att företrädare för hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård tillsammans med patienten, och dennes närstående, planerar för fortsatt vård- och omsorg efter utskrivning från sjukhus.

Bakgrunden till samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård och lagen (1990:1404länk till annan webbplats) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Dessa ligger till grund för Västra Götalands gemensamma rutin och it-stöd för processen in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Förvaltning sker på central, delregional och lokal nivå.

Planering finns för att it-stöd ska användas även i andra processer av vård- och omsorgsplanering t.ex. samordnad individuell plan inom öppenvård. Det finns i dagsläget inget datum när detta kommer att ske, men det finns med i planerna för SAMSA 2017-2018.

  1. Webbplatsen för Samordnad vård- och omsorgsplanering i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084