VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Psykisk hälsa

Kommunen ska initiera, planera och samordna sociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom, och har även ansvar för viss hälso- och sjukvård. Samverkan med psykiatrin är avgörande för att de ska få ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

VästKom och Västra Götalandsregionen har utarbetat en överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Den syftar till att med brukaren i fokus tydliggöra psykiatrins och kommunernas ansvar för stöd och insatser, samt att reglera former för samverkan. Avtalet ska ligga till grund för lokala överenskommelser mellan kommunerna och den psykiatriska verksamheten.

Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland

Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084