VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Mobil närvård Västra Götaland

Mobil närvård införs i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

För personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, med insatser från fler än en huvudman, är det extra viktigt att samordningen mellan oss vårdgivare fungerar. Det är av största vikt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna, här kan Mobil närvård göra skillnad. Den kommunala hemsjukvården och omsorgen, primärvården och sjukhusvården har ett gemensamt ansvar för att ge en god vård och omsorg.

Ökad tillgång till vård i hemmet för sjuka äldre

Målsättningen med Mobil närvård är skapa en god sammanhållen nära vård utan
onödiga sjukhusvistelser, där den äldre ska få en individanpassad, trygg och
samordnad nära vård som präglas av helhetssyn.

Mobil närvård på vgregion.se

Läs mer om modellen, breddinförandet och få de senaste nyheterna kring Mobil närvård i Västra Götaland:

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084