VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Hemsjukvård och hemtjänst

De 49 kommunerna har ansvar för hemsjukvård i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Vid hemsjukvård i annan kommun finns rekommendationer för ekonomisk ersättning.

Kommunerna har ansvar för att ge hemsjukvård till personer i ordinärt boende inom Västra Götaland, oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Samtliga landsting i landet har ett avtal, det så kallade riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen för sjukvård i annan kommun. VästKom rekommenderar kommunerna att följa detta avtal sinsemellan.

Hemtjänst

Den som beviljats hemtjänst har rätt att få hemtjänsten utförd vid tillfällig vistelse utanför hemkommunen. I dessa fall har vistelsekommunen möjlighet att erhålla ersättning från bosättningskommunen.

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg VästKom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084