VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

eHälsa i vård och omsorg

2006 presenterades den första nationella IT-strategin för vård och omsorg. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg anger en tydlig viljeinriktning. IT-användningen i vården måste samordnas för att vården ska bli ännu bättre för patienterna och resurserna användas mer effektivt. En ökad användning av IT inom vård och omsorg ska kombineras med effektiva säkerhetslösningar så att uppgifter om enskilda individer hanteras på ett säkert sätt. 2011 bytte den nationella IT-strategin för vård och omsorg namn till eHälsa. Samarbeten för verksamhetsutveckling med stöd av IT har inrättats inom VästKom.
Läs mer om eHälsa i vård och omsorg här >>

 

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084