VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Beredningsgrupp VGK

Beredningsgrupp VGK består av representanter från de fyra kommunalförbunden med expertis och ansvar inom socialtjänst- och/eller hälso- och sjukvårdsområdet.

Ansvarsområde

Beredningsgrupp VGK arbetar med alla kommunala frågor inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsområdet på uppdrag av Ledningsgruppen VGK. Man företräder kommunerna även i många andra frågor inom välfärdsområdet. Gruppen har fullt mandat att behandla och avgöra frågor som inte bedöms som principiella eller på annat sätt bör underställas ledningsgruppens beslut. Beredningsgrupp VGK bereder även samverkansfrågor med VGR som ska behandlas i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG.

Representanter 2019

Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund:
Helen Nordling, helen.nordling@borasregionen.se
Maria Andersson Willner, maria.andersson.willner@borasregionen.se

Fyrbodals Kommunalförbund:
Annica Johansson, annica.johansson@fyrbodal.se

Skaraborgs Kommunalförbund:
Hanna Linde, hanna.linde@skaraborg.se
Adam Krantz, adam.krantz@skaraborg.se

Göteborgsregionens Kommunalförbund:
Cecilia Axelsson, Cecilia.Axelsson@goteborgsregionen.se
Maria Ljung, maria.ljung@goteborgsregionen.se

Göteborgs Stad:
Annika Thorén, annika.thoren@stadshuset.goteborg.se

VästKom:
Anneli Assmundson Bjerde, anneli.bjerde@vastkom.se 
- ordförande i Beredningsgrupp VGK
Charlotta Wilhelmsson, charlotta.wilhelmsson@vastkom.se
Jeanette Andersson, jeanette.andersson@vastkom.seKONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg VästKom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Mötestider 2020
 • 13 januari
 • 19 februari
 • 30 mars
 • 29 april
 • 11 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 28-29 september
 • 21 oktober
 • 23 november
 • 17 december
Minnesanteckningar

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084