VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Det goda livet för mest sjuka äldre

BILD: Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland

När de mest sjuka äldre har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt måste personal från äldreomsorg, hemsjukvård, primär- och specialistvård samspela så att det sammanlagda resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv.

Mellan åren 2010 till 2014 träffade staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överenskommelser om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Hösten 2011 gav hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland att ta fram en handlingsplan för att stödja utvecklingen och förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren 2012-2014 och reviderad plan under 2014-2015. Nuvarande plan som bytt namn till Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland gäller för åren 2016-2018 och togs fram på uppdrag av motsvarigheten till nuvarande grupperingen VVG, LiSA. Beslut om att rekommendera kommuner och region att arbeta efter handlingsplanen togs i LiSA april 2016.

Handlingsplanen på vgregion.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084