VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kort information från VästKoms styrelsemöte 28 november

  • Styrelsen beslutade att VästKom ska ha kvar sin länssamordningsfunktion som är kopplad till nationella överenskommelser under hela 2015

  • Styrelsen beslutade också att stödja Västbus´ styrgrupp med 100 tkr till en 50 % personalresurs under tiden 1 januari-30 juni 2015för fortsatt implementeringsarbete av de reviderade riktlinjerna. VGR går också in med 100 tkr. Under första halvåret 2015 ska klargöras hur det fortsatta långsiktiga arbetet med samverkan kring ”barn och unga” ska organiseras

  • Styrelsen antog VästKoms verksamhetsplan för 2015

  • Styrelsen beslutade att göra en ansökan till Kammarkollegiet om statsbidrag för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer, LOB-satsning.Publicerad 2015-02-26

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 |GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084