VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kort information från VästKoms styrelsemöte 28 november

  • Styrelsen beslutade att VästKom ska ha kvar sin länssamordningsfunktion som är kopplad till nationella överenskommelser under hela 2015

  • Styrelsen beslutade också att stödja Västbus´ styrgrupp med 100 tkr till en 50 % personalresurs under tiden 1 januari-30 juni 2015för fortsatt implementeringsarbete av de reviderade riktlinjerna. VGR går också in med 100 tkr. Under första halvåret 2015 ska klargöras hur det fortsatta långsiktiga arbetet med samverkan kring ”barn och unga” ska organiseras

  • Styrelsen antog VästKoms verksamhetsplan för 2015

  • Styrelsen beslutade att göra en ansökan till Kammarkollegiet om statsbidrag för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer, LOB-satsning.Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084