VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Behöver din kommun en kravspecifikation för eTjänsteplattform?

Ska din kommun köpa in eller byta till annan e-tjänsteplattform? Är ni intresserad av att tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland ta fram en kravspecifikation och utveckla ett samarbete kring en e-tjänsteplattform? Då ska du fortsätta läsa alternativt skicka informera den som arbetar centralt med frågan i din kommun.

Nu i höst kommer vi genomföra ett arbete med att ta fram en, för kommunerna lämplig, kravspecifikation för anskaffande av en e-tjänsteplattform. Detta arbete kommer drivas av VästKom. Uppdragsledare är eSamordnare Maria Nilsson.

Den kravspecifikation som ska tas fram kan sedan användas som underlag för den enskilda kommunen eller kommuner i samverkan vid inköp av e-tjänsteplattform. Samtliga kommuner i Västra Götaland kommer erbjudas möjlighet att upphandla i samverkan.

Ett första möte kommer hållas i Skövde tisdagen den 30 september kl 10 – 14. Boka in dag och tid redan nu om ni tänker delta i detta arbete!

Meddela maria.nilsson@skaraborg.se att din kommun vill delta samt vem/vilka, med namn och e-postadresser, från er som kommer på mötet senast torsdagen den 25 september.

Bakgrund och upplägg

E-tjänsteplattformen som ska upphandlas ska som främsta mål kunna erbjuda e-tjänster till privatpersoner och företag. Effektivisering av det interna arbetet i kommunen och integrationer till verksamhetssystem är i detta uppdrag sekundärt. Men kan komma få fokus i steg 2.

Vill din kommun vara med i detta arbete bör den resurs som representerar er ha möjlighet att avsätta ca 4 timmar/vecka fram till årsskiftet.

För mer information om uppdraget kan du läsa Uppdragsbeskrivningen för eTjänster.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084