VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter
 • 2020-06-01
  Egentester av medarbetare som misstänker smitta av Covid-19 utökas till medarbetare inom samhällsviktig verksamhet inom kommunal verksamhet (Prioritering 3)
  Bakgrund Egentest på luftvägsinfekterade medarbetare kan göras för att säkerställa om man har Covid-19 eller inte. Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentes...
  Läs mer
 • 2020-05-27
  Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen
  I Västra Götaland har vi sedan länge en etablerad samverkansstruktur mellan kommunerna och VGR.Detta har bidragit till att vi snabbt och effektivt har kunnat ta tag och samarbeta kring viktiga frågor ...
  Läs mer
 • 2020-04-30
  Egentest för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst
  Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för Covid-19 som nu är på väg till kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna får nu successivt möjlighet att låta medarbetare inom vård och om...
  Läs mer
 • 2020-03-16
  Med anledning av Corona-viruset och samverkan mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen
  VästKom följer händelseutvecklingen noga och vi står i ständig kontakt med Hälso- och sjukvårdsdirektören på VGR.
  Läs mer
 • 2020-03-09
  Gemensam färdplan för Nära vård
  Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för Nära vård.Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidplan f...
  Läs mer
 • 2020-02-27
  Nya kunskapsrådet sjösatt!

  Kunskapsrådet 2020 Den 27 februari träffades det nya kunskapsrådet för en gemensam kick-off och uppstart. Rådet är sammansatt av deltagare från både kommunerna och regionen och har i uppdrag att bygga upp en struktur fö...
  Läs mer
 • 2020-02-18
  Gemensam färdplan för Nära vård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

  Vid det politiska samrådsorganets, SRO:s möte den 1 november 2019 fick Ann Söderström (Västra Götalandsregionen) och Ann-Charlotte Järnström (VästKom) i uppdrag att ta fram en målbild och en färdplan ...
  Läs mer
 • 2020-02-06
  Samverkansdagen 23 april 2020
  Nu har vi öppnat anmälan till dagen! Du hittar formuläret för anmälan här!
  Läs mer
 • 2019-11-13
  Nu finns dokumenation från konferens om nationella riktlinjer vid stroke på hemsidan
  Den 14 november 2019 genomförde VästKom och de fyra kommunalförbunden en konferens om de reviderade nationella riktlinjerna för vård vid stroke med inriktning på omvårdnad och rehabilitering i kommuna...
  Läs mer
 • 2019-09-30
  Välkommen Ann-Charlotte Järnström – ny direktör för VästKom
  Ann-Charlotte Järnström Sedan månadsskiftet augusti/september arbetar Ann-Charlotte Järnström som ny direktör för VästKom.
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast ändrad 2020-03-03


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084