VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

SKL webbsänder från nätverk om psykisk hälsa

Tisdag den 7 februari hålls en nationell nätverksträff för länens kontaktpersoner i arbetet med överenskommelsen om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017.

Från Västra Götalands sida deltar processledarna Malin Camper, VGR och Charlotta Wilhelmsson, VästKom. Första delen kommer sändas via webben så att fler kan ta del av innehållet. Förhoppningen är att få fördjupad information om intentionerna i överenskommelsen och inspiration från andra län.

Efter träffen kommer samtliga kommuners kontaktpersoner få information om hur vi ska gå vidare tillsammans i vårt län.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084