VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Processledare - socialtjänst och hälso- och sjukvård

Är du vår nya processledare för välfärdsområdet socialtjänst och hälso- och sjukvård? Vi söker en medarbetare som på heltid i en tillsvidareanställning kan hjälpa oss att driva VästKoms uppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår:

  • Bevakning och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet,
  • Att deltaga i olika gemensamma projekt, både stora och små. Ledning och styrning av gemensamma projekt och uppdrag kan bli aktuellt,
  • Planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter i Västra Götaland,
  • Företräda kommunalförbunden/kommunerna i kontakter med andra myndigheter och aktörer regionalt och nationellt,
  • Driva och stödja arbetet i förekommande arbetsgrupper och nätverk.
  • Närmare avgränsning/beskrivning av arbetsuppgifter kommer att ske i dialog mot bakgrund av den sökandes utbildning, erfarenhet och intresse inom verksamhetsområdet.
  • Arbetet sker i nära samverkan med övriga medarbetare, kollegorna i de fyra kommunalförbunden samt med övriga länsorgan.

För mer information: se annonsPDF

Upplysningar lämnas av Thomas Jungbeck, direktör, 072-707 45 50, eller Anneli Assmundson Bjerde, utvecklingsstrateg, 073-335 85 16.

Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 28 juni 2019 via e-post på adress thomas.jungbeck@vastkom.se. Vänta inte med din ansökan då vi gör löpande urval.

Välkommen med Din ansökan!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084