VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Processledare - socialtjänst och hälso- och sjukvård

Är du vår nya processledare för välfärdsområdet socialtjänst och hälso- och sjukvård? Vi söker en medarbetare som på heltid fram till och med 2020-12-31 kan hjälpa oss att driva VästKoms uppdrag.

I arbetsuppgifterna ingår:

  • Bevakning och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet,
  • Att deltaga i olika gemensamma projekt, både stora och små. Ledning och styrning av gemensamma projekt och uppdrag kan bli aktuellt,
  • Planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter i Västra Götaland,
  • Företräda kommunalförbunden/kommunerna i kontakter med andra myndigheter och aktörer regionalt och nationellt,
  • Driva och stödja arbetet i förekommande arbetsgrupper och nätverk.
  • Närmare avgränsning/beskrivning av arbetsuppgifter kommer att ske i dialog mot bakgrund av den sökandes utbildning, erfarenhet och intresse inom verksamhetsområdet.
  • Arbetet sker i nära samverkan med övriga medarbetare, kollegorna i de fyra kommunalförbunden samt med övriga länsorgan.

För mer information: se annonsWord

Upplysningar lämnas av Thomas Jungbeck, direktör, 072-707 45 50, eller Anneli Assmundson Bjerde, utvecklingsstrateg, 073-335 85 16.

Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 25 maj 2019 via e-post på adress thomas.jungbeck@vastkom.se.

Välkommen med Din ansökan!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084