VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med Västra Götalandsregionen

VästKoms styrelse beslutade den 23 juni att fastställa organiseringen för översyn av kommunernas avtal med VGR kring hälso- och sjukvård. Beslutet innebär att en organisation skapas där vi stärker det politiska inflytandet genom en egen beredningsgrupp för avtalsöversynen. Utöver det löpande arbetet med överläggningar i arbetsgrupper m.m. kommer särskilda aktiviteter, såsom infoträffar, hearings och seminarier att ordnas med respektive kommunalförbund. Arbetet med avtalet bygger på den tidigare ramen, dvs. den ansvarsfördelning som skatteväxlades 1999 och som omfattar hemsjukvård i ordinärt boende.

VästKom kommer att ha en särskild processledare knuten till översynsarbetet under 24 månader. Rekryteringen är påbörjad.

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänstenlänk till annan webbplats


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084