VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nytt samarbetsavtal för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

VästKoms styrelse ställde sig den 10 oktober bakom ett nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktlon.

Det ny avtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av tjänsterna och försörjningen av produkterna för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Den gemensamma utgångspunkten är att behålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter.

Nuvarande upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion upphör att gälla 2018-04-30. Genom det nya samarbetsavtalet inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende försörjning av dessa produkter.

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att anta Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084