VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Koncept för kompetens kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Nu finns ett koncept som ger dig samlad information om vad du behöver veta och kunna kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter!

Innehållet i konceptet grundar sig på den lagstiftning som finns inom området samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal. Konceptet beskriver kompetens för chef, förskrivare samt den vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Syftet är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Konceptet är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för de olika verksamhetsområdena.

De tre ledningsråden har ställt sig bakom konceptet:

  • Ledningsrådet för hjälpmedel vid medicinsk behandling - för förskrivare av hjälpmedel för medicinsk behandling.
  • Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter - för förskrivare av läkemedelsnära produkter.
  • Ledningsrådet för hjälpmedel - för förskrivare av hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och information, syn- och hörselhjälpmedel samt ortoser, proteser och skor.

 

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg VästKom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084