VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

Styrelsen beslutade den 2 april att rekommendera kommunerna att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun.

Rekommenderad ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun föreslås enligt nedan:

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma

Ytterligare information kommer att publiceras på hemsidan när protokoll är justerat.

Upplysningar: Anneli Assmundson Bjerde

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084