VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Förändring i förskrivning av nutritionsprodukter

En ny handbok vid förskrivning av nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör börjar gälla den 1 september 2017. Förskrivning i kategorierna berikning, näringsdryck och sondnäring, till patienter i särskilt boende, flyttas från kommunens ansvar till regionens ansvar.

Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter har tagit fram handbok vid förskrivning av nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör inklusive nutritionspumpar i Västra Götaland. Den beskriver förskrivnings-och kostnadsansvaret för sådana produkter. Handboken börjar gälla den 1 september.

Den förändring handboken för med sig är att ansvaret för förskrivning av produkter i kategorierna berikning, näringsdryck och sondnäring till patienter i särskilt boende flyttas från kommunen till regionen. Kommunen kan överrapportera patienterna till regionen i en mjuk övergång, vilket innebär att först den 30 november upphör kommunens förskrivningsrätt för dessa produkter i beställningssystemet SesamLMN. Förskrivningar som ligger i förskrivningssystemet SesamLMN för dessa patienter kan göras uttag på så länge förskrivningen gäller.

Beträffande sondmatningstillbehör och nutritionspump sker förskrivning oförändrat på samma sätt som tidigare.

Här hittar du ett nyhetsbrev med mer information om handboken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084