VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Socialtjänst & Hälso- och sjukvård.

 

Nyheter
 • 2019-04-04
  Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
  Styrelsen beslutade den 2 april att rekommendera kommunerna att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun.
  Läs mer
 • 2019-01-31
  Elevens hälsa i fokus - regiongemensam databas
  Projektet Elevens Hälsa i Fokus arbetar för att det ska bli möjligt att jämföra och analysera data om elevers hälsa under skolåren i hela Västra Götaland. Under 2018 har projektet besökt förvaltnings-...
  Läs mer
 • 2019-01-24
  Vi behöver hjälp att verifiera Begreppssystem hälso- och sjukvård
  Informatikprojektet inom FVM behöver hjälp att verifiera begreppssystem hälso- och sjukvård utifrån kommunernas verksamhet inom vård och omsorg samt elevhälsa.
  Läs mer
 • 2018-12-20
  Vi söker utvecklingsinriktade personer i våra kommuner som kan hjälpa till med Framtidens VårdinformationsMiljö, FVM
  VästKom söker flera medarbetare för längre och kortare uppdrag, som vill vara med och anpassa det nya moderna IT-systemet för vårdens alla olika processer.
  Läs mer
 • 2018-12-12
  Information om liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser
  Information från VGR om vad som gäller angående liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Nyhetsbrev 5 om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  I nyhetsbrevet kan du läsa om de första resultaten och om uppföljning på sikt, rekrytering av en SIP-koordinator, om viktigt arbete i verksamheterna, nyheter i SAMSA IT-tjänst och kompletteringar av r...
  Läs mer
 • 2018-12-03
  Avslutande nätverksträff för Mobil närvård
  Mobil närvård övergår helt i ordinarie verksamhet 2019. En god grund har lagts för fortsatt förvaltning och i stort sett samtliga berörda är nöjda med projektet.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Satsning på kvinnofrid
  Tove Corneliussen anställs som länsgemensam utvecklare av kvinnofrid i Västra Götaland. Satsningen finansieras av medel från SKL från november 2018 och hela 2019 med möjlighet till förlängning.
  Läs mer
 • 2018-10-19
  Satsning på utveckling av brukarmedverkan
  Den 1 november startar en satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. Uppdraget är ett led i att jobba mot målen i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
  I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084