VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Socialtjänst & Hälso- och sjukvård.

 

Nyheter
 • 2018-01-12
  Dialog om God och nära vård ur kommunperspektiv

  Emma Spak, Anna Nergårdh och Thomas Jungbeck "Det är helt avgörande att samverkan är på plats, för att vi ska klara den sömlösa vården", betonade Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare i sin presentation inför drygt 100 deltagare på...
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 2018–2022
  VästKoms styrelse ställde sig bakom ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna, på det senaste styrelsemötet den 10 oktober. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland.
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Nytt samarbetsavtal för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
  VästKoms styrelse ställde sig den 10 oktober bakom ett nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktlon.
  Läs mer
 • 2017-10-09
  Hjälpmedel: nytt samarbetsavtal & utökad jour
  Ett nytt avtal om försörjning av personliga hjälpmedel, mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, gäller från 1 oktober. Avtalet innebär att Hjälpmedelscentralen fortsätter sköta försörjni...
  Läs mer
 • 2017-10-09
  Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland beslutad
  Styrgrupp psykisk hälsa fattade beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa den 2 oktober 2017. Därefter har även Vårdsamverkan Västra Götaland ställt sig bakom handlingsplanen, den 5 oktober. Nu går pr...
  Läs mer
 • 2017-09-01
  Förändring i förskrivning av nutritionsprodukter
  En ny handbok vid förskrivning av nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör börjar gälla den 1 september 2017. Förskrivning i kategorierna berikning, näringsdryck och sondnäring, till patienter i ...
  Läs mer
 • 2017-03-27
  Byt perspektiv.
  Från vårdgivare till individ.

  Ditt eller mitt ansvar? Vem betalar? Det är tyvärr förekommande tvistefrågor när hälso- och sjukvårdsansvaret för en enskild patient eller brukare diskuteras mellan landsting och kommun i Västra Götal...
  Läs mer
 • 2017-03-23
  Hemtjänst och hemsjukvård 2017 i annan kommun
  Styrelsen rekommenderar kommunerna i VG att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemjänst och hemsjukvård i annan kommun 2017.
  Läs mer
 • 2017-03-23
  Att ta emot nationella riktlinjer och andra nationella stöddokument i Västra Götaland
  Den 24 februari genomfördes en workshop om regionala samverkans- och stödstrukturer för gemensam kunskapsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.Workshopens resultat och hur d...
  Läs mer
 • 2017-03-17
  Hälso- och sjukvårdsavtalets vägledande patientfall publicerade
  Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet. För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall g...
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084