VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Remiss välfärdsteknik

Strax före sommaren godkändes förstudien om möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik. Möjlighet finns nu att komma med synpunkter, enskilt eller gemensamt. Synpunkter på underlaget lämnas senast den 13 oktober.

Läs mer på "drift- och utförarorganisation välfärdsteknik"

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084