VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2019-10-17
  Utgivning i Stationshuset vid Regionens hus i Göteborg
  Måndagen den 4/11 öppnar vi upp utgivning av eTjänstekort i Stationshuset vid Regionens hus i Göteborg och stänger då verksamheten på Gullbergsvass.
 • 2019-10-14
  Planerat driftsstopp SAMSA
  Onsdagen den 30/10
 • 2019-10-11
  Informationsmöten - förutsättningar SITHS
  Information har i veckan gått ut riktat till systemansvariga för att säkerställa SITHS när det lämnar Microsofts rotcertifikatprogram samt förberedelser inför SITHS e-ID. Vi ger nu möjlighet att delta på ett informationsmöte för att tydliggöra utskickad information.
 • 2019-10-11
  Uppdatering projekt Mobila arbetssätt VG
  Projektet som tidigare benämndes Mobila arbetssätt i VG har bytt namn till Identitet och behörighet i federation VG. Syftet är att tydligare beskriva det arbete som ska genomföras, där mobilitet fortsatt är ett viktigt område.
 • 2019-10-04
  Viktig information om SITHS
  Enligt vad som tidigare kommunicerats 25 juni byter vi generation för e-tjänstelegitimation från SITHS till SITHS e-ID. Hålltiderna för detta är enligt nedan:
  • 4 november – från och med detta datum har alla våra användare möjlighet att uppgradera sitt befintliga SITHSkort till SITHS e-ID. Vi kommer dock inte påbörja detta förrän tidigast 1 januari 2020 för att ge tillräckligt med tid att testa under november och december.
  • 3 februari – alla nya kort som beställs innehåller SITHS e-ID istället för SITHS
  • 30 juni – sista dagen det är möjligt att uppgradera sitt befintliga kort.

 • 2019-10-03
  Fakturering eTjänstekort
  Fakturering från Bokningsstödet åter igång
 • 2019-10-03
  Leveransförseningar SITHS-kort
  Inera aviserar leveransförseningar för SITHS-kort

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084