VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
  • 2018-03-09
    Pågående projekt kopplade till Efos/SITHS
    I samverkan pågår två projekt inom Efos/SITHS. Dels en PoC för mobilt Efos för möjlig samverkan och förberedelse dels ett projekt för att ersätta befintligt bokningssystem för beställning av tid för fotografering och uthämtning av kort.
  • 2018-03-08
    Ny tidplan för lansering av Efos
    Inera går nu ut med att lansering av E-identitet för offentlig sektor (Efos) förlängs till hösten 2018.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084