VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Digital verksamhetsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Digital verksamhetsutveckling


Nyheter
  • 2020-04-03
    Förändrade förutsättningar gällande SITHS e-ID
    Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utökat tiden för dispens för SITHS utifrån rådande situation med Covid-19. De förändrade förutsättningarna påverkar uppgradering SITHS e-ID. Arbete pågår för hur Västra Götaland ska hantera informationen och fortsatt arbete. Mer och tydligare information kommer i nästa vecka.
  • 2020-04-03
    Planerat driftsstopp SAMSA
    Onsdagen den 15/4 kl 16:00 - 20:00

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad 2020-03-03


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 |GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084