VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
  • 2015-06-25
    Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med Västra Götalandsregionen

    VästKoms styrelse beslutade den 23 juni att fastställa organiseringen för översyn av kommunernas avtal med VGR kring hälso- och sjukvård. Beslutet innebär att en organisation skapas där vi stärker det politiska inflytandet genom en egen beredningsgrupp för avtalsöversynen. Utöver det löpande arbetet...
  • 2015-06-25
    Kort information från VästKoms styrelsemöte 23 juni
    ”3R möter 108K” Styrelsen beslutade vid sitt möte att ge kansliet mandat och uppdrag att medverka i arbetet med 3R. 3R är ett stort IT projekt för att skapa framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, som de tre region- och landstingen VGR, Stockholm och Skåne har startat. Detta kommer att påverka informa...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084