VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2015-01-31
  Distansmöte via Video
  Den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus har hittills i huvudsak skett som direkt- eller telefonmöte. Det finns erfarenhet sedan tre år tillbaka av vårdplaneringsmöte via videokonferensanläggningar i begränsade områden inom Västra Götaland. Införande av ett regionalt k...
 • 2015-01-26
  Ny överenskommelse till stöd för en evidensbaserad praktik
  Regeringen har tecknat en ny överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om stöd för en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.
 • 2015-01-26
  God nyhet för landets kommuner kring demensföreskrifter
  Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggas och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015.
 • 2015-01-15
  Vad är ett e-arkiv
  e-arkiv Tillsammans med en arbetsgrupp i GR har vi tagit fram ett utbildningsunderlag för att på ett enkelt sätt förklara vad ett e-arkiv är, samt att visa vilken nytta detta medför utifrån olika perspektiv.Dokumenten hittar du på denna sidan

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084