VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2014-03-24
  Vad händer i arbetet med hjälpmedelsförsörjning?
  Ett informations-PM till kommunerna har sammanställts av VästKom kring läget runt hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland efter september 2015.

 • 2014-03-09
  Nyhetsbrev eHälsa - eTjänster
  Läs om vad som hänt inom eHälsa 2013 avseendeinsatsområdet eTjänster samt lite information om vad som kommer att hända 2014.
 • 2014-03-04
  Anteckningar från kommungemensamma samverkansgrupper
  Den 4 februari, hölls möte med den för Västra Götalands kommuner gemensamma styrgruppen SSVIT (Strategiska Styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT). Möte hölls även för den med VGR gemensamma styrgruppen SITIV (Styrgrupp IT i Väst).Anteckningar från dessa möte, samt andra grupper som ha...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084