VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Regional strukturerad omvärldsbevakning

Bakgrund

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt. På länken nedan kan du läsa mer om Ineras arbete med den strukturerade omvärldsbevakningen. Där hittar du bland annat en presentation och djupare information.

På regional nivå har Västkom gjort en sammanställning av regionala aktiviteter som kompletterar den nationella omvärldsbevakningen med regionala initiativ. Informationen är presenterad på ett liknande sätt som det nationella dokumentet med ett fåtal justeringar.

Den regionala strukturerade omvärldsbevakningen uppdateras två gånger per år.

Syfte

Syftet med den regionala strukturerade omvärldsbevakningen är att ge kommunerna i Västra Götaland en lättare överblick över regionala initiativ för att kunna förbereda verksamheten för kommande aktivitet.


KONTAKT

Johan Kjernald
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0733-615685
e-post: johan.kjernald@grkom.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084