VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Trygghet Service Delaktighet

Bakgrund

Mall/förslag till en handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet med digital teknik finns nu framtagen och kan antas av kommunen med eller utan anpassningar. Mallen finns att hämta i både Word och Excel format. Mallen hittar du nedan under DOKUMENT.

Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommunen i den långsiktiga planeringen vid införande av välfärdsteknik och ge möjlighet att samverka med andra kommuner, region och privata utförare.

Under perioden nov - dec 2016 har länets kommunalförbundens styrelser/direktioner beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta ett handlingsplan och använda sig av mallen och den rekommenderade arbetsgången.

Aktuellt handlingsplan 2017

Mål: Alla kommuner i Västra Götaland har antagit och skickat in sin handlingsplan. Kommunerna deltar i identifierade gemensamma aktiviteter. Material kommer att läggas ut på hemsidan.

AKTIVITETER
  • Deltar i, efterfrågar och följa det nationella arbetet kring standards och certifiering för välfärdsteknik. (Gant nr 7)
  • Utbildning Nyttorealisering GR anordnar (GANT 16)
AKTUELLT
Status TSDiH utifrån arbetsgången

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084