VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

NPÖ - nationell patientöversikt

VästKom har erbjudit kommunerna i Västra Götaland stöd till införande av NPÖ. Via denna sida kan du nå vägledningar och aktivitetslistor. Se särskilt framtagen vägledningPDF för införande. Under sidan dokument finns kompletterande information till ansvariga, användare och medborgare. 

AKTUELLT LÄGE

Aktuellt läge 2018-04-19

KONTAKT

Siv Torstensson
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 073-335 85 21  
e-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084