VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Informationssäkerhet

EU:s nya dataskyddsförordning & NANO-utbildningar

Den 25 maj 2018 blir EU:s nya dataskyddsförordning direkt gällande lag i Sverige och kommer att ersätta personuppgiftlagen.

Aktuellt handlingsplan 2017

VästKom ska stödja kommunerna i Västra Götaland med kunskapshöjande aktiviteter t ex
konferenser, Workshops, skrivarstugor mm. för att möta dataskyddsförordningens
kommande krav samt uppföljning av resultat från Nanoutbildningar. Material från genomförda aktiviteter publiceras på hemsidan.

Målet är att minst 5 kommuner från varje delregion deltar på de planerade kompetenshöjande aktiviteterna. Ett dokumenterat resultat från genomförda NANO-utbildningar som beskriver vilken effekt som uppnåddes av genomförd utbildning. En bruttolista på ytterligare utbildningsområden inom nanoutbildningskonceptet tas fram för ställningstagande om eventuell fortsättning. 

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084