VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ersätta fax av epikriser

För att effektivisera vårdövergångar och skapa verksamhetsrutiner samt kvalitetssäkra vårdsystemens funktionalitet ska projektet beskriva förutsättningar för att rätt information finns tillgänglig i rätt tid. Projektet ska beskriva ett genomförande där tre parter ingår (Kommun, Primärvård och Region).

Ett projekt föreslås med representanter från NU-sjukvården, primärvården och två till tre kommuner i Fyrbodal. Projektet ska:

  • Genomföra en pilot som beskriver förutsättningar och behov
  • Beskriva att efterfrågad information finns tillgänglig i NPÖ
  • Ta fram nya rutiner för att säkerställa att rätt information finns vid rätt tidpunkt.
  • Beskriva om behov finns för en integration mellan SAMSA och NPÖ
  • Testa och utvärdera det digitala flödet samt säkerställa samtycke
  • Beskriva eventuellt kompetensbehov
  • Beskriva förutsättningar för breddinförande

Då Fyrbodal och NU-sjukvården är pilotområde för införandet av SAMSA kan det med fördel även vara lämpligt att se över förutsättningar för att ersätta faxmeddelanden av Epikriser mellan huvudmännen med NPÖ. Primärvården deltar men kan komma att ingå i en kommande fas.

Projektet utgår från Region Värmland pilot och breddingörande

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084