VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kommunikationstorget

Aktuellt

Nu har arbetet med övergången till kommunikationstorget 2.0 inletts. Målbilden är att samtliga organisationer ska vara över i kommunikationstorget 2.0 den 1 december 2018. Läs mer under Övergång till Kommunikationstorget 2.0.

För att få ut rätt information och upprätta en kontakt med IP-only anordnades Skypemöten. Till dessa behövdes ingen föranmälan. Frågor och svar dokumenterades och kan läsas i en FAQ. Välj "Beställa tjänst och FAQ" i menyn.

Mötestillfälle 1: 12 juni kl 0900-1000 Avslutat
Mötestillfälle 2: 13 juni kl 1000-1200 Avslutat

2014 medverkade VästKom, efter beslut i styrgruppen SSVIT, i upphandlingsarbetet av nya Sjunet. Kommunerna företräddes av representant från Borås stad. Tilldelningsbeslutet för upphandlingen överprövades, sedan ramavtal Datakommunikation 2014 blev klart har arbete pågått för att möjliggöra avrop 2017.

Det tidigare avtalet med Telia förlängdes till och med 31 december 2014. Efter avtalsslut löper avtalet på med oförändrade villkor (och priser) där respektive part/kommun kan säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid. Tekniskt sett kommer dock kommunikationstorget att tillhandahållas av IP-only (via det nya avtalet) när VGRegion avslutar sitt avtal för förbindelsen till det tidigare kommunikationstorget. Detta bör ske strax efter 1 januari 2018.

Västra Götalands kommuner är spridda över en yta på nästan 24 000 kvadratkilometer. Kommunikationstorget är en kommunikationslösning för kommunerna i Västra Götaland (VGK) som samtliga 49 kommuner är anslutna till.

Kommunikationstorget gör att kommunerna kan kommunicera med varandra och därmed överbrygga de faktiska avstånden. Via Kommunikationstorget kan kommunerna samverka exempelvis genom att en kommun levererar personalsystem till en annan kommun. Även gemensamma system med Västra Götalands Regionen (VGR) nås via Kommunikationstorget, som till exempel samordnad vårdplanering, Samsa (tidigare SVPL/Klara), och webSESAM.

Översikt Kommunikationstorget samverkan funktioner

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084