VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett program inom Västra Götalandsregionen som förkortas FVM. Utgångspunkten för programmet är att de informationsmiljöer (verksamhetssystem) som finns i nuläget inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård-och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Det första steget är nu avslutat genom att ett system är upphandlat, Systemet heter Millenium och levereras av Cerner AB Sverige. Steg två har startat i det som heter Implementeringsprogrammet när det är klart så finns grunden till den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

VästKom agerar i denna aktivitet för att få till en informationsdelning mellan vårdhuvudmännen med individen i fokus

Vill du engagera dig i programmet? Ta då kontakt med Karl Fors, kontaktuppgifter finns till höger.

Kommunernas representation i FVM

Programledning
Thomas Jungbeck, VästKom - Styrgrupp
Karl Fors, VästKom - Programledningsgrupp

Arbete med kommunoptioner.
Ann-Charlotte Klarén, VästKom

Åsa Sundin, ansvarig elevhälsa

Fredrik Johnsson, ansvarig teknik

Upphandlingen är slutförd

VGR:s skrev kontrakt med Cerner Sverige AB den 27 november 2018 om systemet Millenium. Nu pågår förberedande arbete och Implementeringsprogrammet har startat.

Implementeringprogram status

När upphandlingen är klar så startar det som i program framtidens vårdinformationsmiljö heter Implementeringsprogrammet. Implementeringsprogrammet FVM arbetar för att det Millenium ska vara infört i VGR:s verksamhet och för kommuner som avropar option år 2023. Implementeringsprogrammet består av ett antal projekt inom områdena i punktlistan. Några har startat andra är i planeringsfas.

  • Design och utveckling (standardisering och kliniskt innehåll, informatik, utveckling)
  • Etablering (Support och förvaltning, test, utbildning)
  • Bygga (Infrastruktur och drift, Integration, Migrering, Gemensam informationsplattform)
  • Utrullning (Implementering)

I varje projekt så pågår aktiviteter där vi utreder frågor som kan göras utan att Cerner är med. Det innebär till exempel olika kartläggningar och beroende på fråga så kommer vi kontakta er i kommunerna.

  • Just nu arbetar vi tillsammans med VGR kring de underlag som ska levereras till kommunerna för att beskriva funktionalitet och drift. De underlagen innehåller också samverkansavtal och samarbetsmodell under implementeringen.

Programkontoret i FVM har utsett ansvarig för alla optioner. Målet är att erbjudandet ska vara klart i maj, vi arbetar för att det ska vara kommunerna tillhanda den 31 maj.

VästKom arbetar med

  • planering för hur kommunernas arbete kan stödjas och samordnas.
  • rekrytering är klar för elevhälsa genom Åsa Sundin, ansvarig för teknikfrågor är Fredrik Johnsson. Rekrytering kvarstår kring kompetenser inom kommunal hälso- och sjukvård, informationshantering.

Mer att läsa

På VGR:s sidor om FVM finns mycket bra information om programmet, vad som ska uppnås,  beskrivning om vad det nya kärnsystemet kan innehålla men också månadsrapporter.

Dokument   

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se


Läs våra nyhetsbrev

Nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084