VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Tankesmedja om välfärdscentrum

System och implementeringsstöd av välfärdsteknik- SIV

Välfärdsteknik är ett område som vuxit markant de senaste åren och innebär både nya utmaningar och möjligheter för alla kommuner, som vill erbjuda en god välfärd. För att erhålla bra resultat krävs det att kommunerna satsar både tid och resurser till att utveckla de tjänster/funktioner som behöver implementeras. För alla kommuner medför detta oftast höga investeringskostnader och tidskrävande arbete med förändrade arbetssätt.

Välfärdsteknik är inte endast en tekniks pryl utan innebär till stor del också samverkan med flera av kommunens system, så som planerings-, registrerings- och uppföljningssystem. Just denna samverkan möjliggör ett effektivare arbetssätt, samt tryggar och kvalitetssäkrar individens behov, där trygghetslarmet är en del i ett stort systemet.

Resultatet av den förstudie som gjordes 2017 visar på ett starkt intresse för kommunerna att samverka kring välfärdsteknikfrågor och arbetet med SIV är en fortsättningen på detta arbete.

Resultat av tankesmedjor

Att det finns ett stort behov hos våra kommuner framkommer tydligt. Samverkan anses kunna bidra till en effektivisering och besparing av tid. Som tidigare nämns ser flertalet kommuner stor fördel med att arbeta tillsammans med välfärdsteknik.

  • Minska antalet system som används för välfärdsteknik
  • Effektivisera vardagen för medarbetarna.
  • Underlätta upphandling av välfärdsteknik
  • Tillgång till fler tjänster inom välfärdsteknik
  • Lättare och smidigare implementering av välfärdsteknikKONTAKT

Rosanna Björklund
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0768-724710
e-post: rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084