VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik i samverkan

Samarbete idag

  • Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - länk
  • Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och kognition samt antidecubitus). Grundutrustning. - länk
  • Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen (t.ex. personliga trygghetslarm, Ep-larm, stomi och diabetesprodukter) - länk
  • Samarbete kring nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Samarbetet omfattar handböcker och ett samarbetsavtal. - länk
  • Ledningsråd medicintekniska produkter med beredningsgrupper; LMN, Avtal och Överenskommelse, Handbok och sortiment samt IT-stöd - länk

Ledningsråd medicintekniska produkter

Ska på uppdrag av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen säkerställa en organisation och ett arbetssätt som erbjuder:

  • Expertkompetens
  • Regelverk
  • Sortiment samt försörjning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland
  • Enkelt och tryggt att vara patient/brukare, enkelt att stödja patienten/brukaren, på ett patientsäkert sätt
  • Jämlik och hälsoekonomisk användning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö

Samverkan för Välfärdsteknik diskuteras. VGR och VästKom arbetar med att ta fram en uppdragsbeskrivning vad gäller Välfärdsteknik, syftet är att tillgång till Välfärdsteknik inom vård och omsorg ska vara jämlik och av hög kvalitet.

Senast ändrad 2020-06-01


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084