VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

NITHA - Inera visar tjänsten för händelseanalys för hälso- och sjukvård.

Vid denna webbsändning visar Fredrik Schöllin, Inera tjänsten Nitha – it-stöd för händelseanalys. Syftet med visningen är att personer som arbetar med händelseanalyser ska få en ökad kunskap om denna tjänst.

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra analysresultat tillgängligt för lärande i hela landet. Den utgår ifrån på SKL:s handbok Riskanalys och händelseanalys. Analysmetoder för att öka patientsäkerheten.

Nitha består av

  • en del för att registrera och utföra händelseanalyser
  • en kunskapsbank som innehåller kvalitetsgranskade analyser

Målgrupp

Medicinsk ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ledningsansvariga elevhälsa, verksamhetschefer HSL

Anmälan

Du anmäler dig och får en vecka innan sändningen en länk till Skypemöte och agenda.

Läs mer

Information om tjänsten Ineralänk till annan webbplats


TID OCH PLATS

Plats: Webbsändning, anmälda erhåller länk till Skypemöte

2019-04-02 

Tid: 13.00 -14.30

KONTAKT

Ann-Charlotte Klarén
Projektledare VästKom

Telefon: 073-7122744
e-post: ann-charlotte.klaren@vastkom.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084