VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Tillsammans för en smartare välfärd

I samverkan med SKL bjuder VästKom in till ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan utveckla och effektivisera välfärden genom att använda digitaliseringens möjligheter!

Sveriges Kommuner och Landsting har en koordinerande och drivande roll i digitaliseringen av offentlig sektor, med utgångspunkt i regeringens inriktning Digitalt först. Just nu sker dessutom en kraftsamling för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom ett breddat ägande i Inera AB och genom ett tätare samarbete mellan Inera, SKL och SKL Kommentus.

I Västra Götaland pågår ett aktivt samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, dels i en rad konkreta frågor, dels genom samverkan i den gemensamma styrgruppen Styrgrupp IT i Väst (SITIV) och i det av VGR etablerade digitaliseringsrådet för den regionala digitala agendan.

Aktiv dialog om behov och prioriteringar

Genom att kommunerna erbjuds att bli delägare i Inera, breddas också bolagets verksamhetsområde. Från att hittills haft fokus på e-hälsa, kommer bolaget successivt att också jobba med exempelvis skola, omsorg och samhällsbyggnad. Men behoven är stora och vad ska prioriteras, på lokal, regional och nationell nivå? Det är detta vi tillsammans ska diskutera på den regionala konferensen.

Vi vill ha en aktiv dialog med beslutsfattare och sakkunniga inom kommun, landsting och regioner så att vi tillsammans kan jobba på bästa sätt för att möta invånarnas förväntningar och skapa en smartare välfärd. Deltar gör bland annat Åsa Zetterberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering vid SKL, Sofie Zetterström, vice vd vid Inera och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, vd vid SKL Kommentus, Martin Andreasson, regionråd Västra Götalandsregionen.

Agenda

09.00 Registrering, fika och mingel

10.00 - 11.30 Välkomna

Tillsammans för en smartare välfärd – kommuner, landsting och regioner behöver kraftsamla och kan göra mer gemensamt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Vilka utmaningar och behov finns i Västra Götaland?

11.30: Lunch

12.30: Intro till gruppdiskussion

12.45: Gruppdiskussioner

13.45: Kaffe

14.30: Återsamling, vad har grupperna lyft fram, reflektion

15.15: Summering och avslutning

15.30: Slut

Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ANMÄLAN

Målgrupp:

Konferensen riktar sig till dig som är beslutsfattare, verksamhetsansvarig och ledande tjänsteperson inom region, kommuner och landsting.

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

Datum: 2017-09-20 

Tid: 09.00 - 15.30

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084