VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

SSVIT - Strategiska Styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT

Sammankallande: Karl Fors, VästKom

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

Datum: 2017-09-28 

Tid: 09.00-12.00

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084