VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Sista utbildningstillfället för HSA

Vi genomför utbildningar i HSA vid fyra tillfällen i Västra Götaland. Fyrbodal, Boråsregionen och Göteborgsregionen har nu genomfört utbildningar.

Grundutbildning HSA genomförs i Skövde tisdagen den 10 oktober.

Grundutbildningen är kostnadsfri.

Målgrupp: HSA-ansvariga och Ställföreträdare till HSA-ansvarig.

Nationella katalogtjänsten HSA innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer och enheter i Sveriges landsting, kommuner och privata vårdaktörer. Informationen i HSA utgör viktigt underlag för flera säkerhets- och söktjänster som t.ex. SITHS, NPÖ, Pascal.

Du får t.ex. information om

  • Vad är HSA
  • Nationell infrastruktur
  • Regelverk
  • Roller och ansvar
  • Struktur och innehåll
  • Intern revision för HSA
TID OCH PLATS

Plats: Gothia Science Park. Kanikegränd 3 Skövde, Lokal Spegeln

Datum: 2017-10-10 

Tid: 10.00 - 15.00 Fika finns från 9.30

KONTAKT

Ann-Charlotte Klarén
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500 - 497214
e-post: ann-charlotte.klaren@skaraborg.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084