VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Samsjuklighet

Varför gör vi inte det vi vet – möjligheter och hinder

En inspirationsdag med fakta och exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Under dagen får du såväl kunskap om samsjuklighet som goda exempel på konkreta samarbetsmodeller från sjukvård, kommun och brukare.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och politiker inom kommunal och regional beroendevård/missbruksvård samt kriminalvård. Företrädare för brukarorganisationer.

Inbjudan och program med länk till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TID OCH PLATS

Plats: Göteborg

Datum: 2017-10-12 

Tid: 9.30-16.15

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084