VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Informationsdag om dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Lagen gäller alla myndigheter, företag, kommuner, föreningar och enskilda som behandlar personuppgifter.

Syfte med dagen är att medvetandegöra kommuner om ny dataskyddsförordning och vad den praktiskt kommer att innebära för kommunal verksamhet.

Dataskyddsförordning - Agnes Hammarstrand, IT-advokat på advokatfirman Delphi Agnes berättar om och guidar oss bland annat kring:

 • Status gällande dataskyddsförordningen och den svenska utredningen
 • Genomgång av rollerna och ansvar för personuppgiftsansvarig (PuA), personuppgiftsbiträde (PuB) och dataskyddsombud (DSO)
 • Skillnad PUL-ansvarig / dataskyddsombud
 • Genomgång av personuppgiftbiträdesavtal anpassningar
 • Genomgång av samtycke anpassningar - Vad ska informations- och samtyckesformuleringar innehålla?
 • Genomgång av personuppgiftincidenter
 • Genomgång av rättigheter för registrade personer
 • Vad menas med konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Hur ska begäran om att få personuppgifter raderade hanteras?
 • Vad ska en personuppgiftspolicy innehålla?
 • Hur bör en förteckning om personuppgiftsbehandlingar se ut?

Goda exempel från Göteborgs stad
Jan A Svensson, informationssäkerhetschef/CISO i Göteborgs stad berättar om deras arbete bland annat om metoden som används för att bedöma förordningens effekter för staden, behov av ändringar av befintliga styr- och stöddokument samt förhållningssätt gällande vissa krav.

SKL och Dataskyddsförordning, Pål resare, Jurist
SKL berättar vad som görs och hur man stödjer kommunerna kring dataskyddsförordningen?  m.m.

Program PDF

Målgrupp:

Personuppgiftsansvariga (Nämnd eller Styrelse) Jurister, verksamhetsutvecklare, IT-ansvarig, PuL-ombud, dataskyddsombud, systemförvaltare, informationsägare, chefer, politiker.

TID OCH PLATS

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 411 11, Göteborg

Datum: 2017-08-30 

Tid: 09:30 - 16:00

Konferensen är fullbokad

Anmälan till Reservplatser

Avanmälan


KONTAKT

Siv Torstensson
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 073-335 85 21  
e-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084