VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

e-tjänsteplattform – Inspiration och leverantörsdag

I kontakten med kommuninvånare är e-tjänster en viktig kanal för att förenkla vardagen för människor. Det är också viktigt för det interna arbetet i kommunen för att skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning.

På GR (Göteborgsregionen) har man under 2017 påbörjat ett arbete för att öka samverkan kopplat till e-tjänsteplattform. Ett flertal kommuner deltar i arbetet för att man på ett bättre sätt ska kunna utbyta erfarenheter och samverka kring e-tjänsteutveckling. Som en del i detta arbete har vi nu bjudit in två leverantörer som visar upp sin plattform för e-tjänster. Vi kommer också att få inspiration från andra kommungrupperingar i landet hur de jobbar i samverkan med e-tjänster.

Agenda:

10:00-10:30

Bakgrund och inledning

10:30-11:00

Lars Flintberg – Samverkan Gävle/Sandviken

11:00-12:30

Nordic peak – Presentation/demo och diskussion

12:30-13:30

Lunch

13:30-14:00

Borås Stad – Samverkan i Boråsregionen

14:00-15:30

Selfpoint – Presentation/Demo och diskussion

15:30-16:00

Avslutning och diskussion

Anmälan

 

hitta hit

https://goo.gl/maps/T1FYZMTXoQulänk till annan webbplats

Välkomna!

TID OCH PLATS

Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund

Datum: 2017-09-26 

Tid: 10.00-16.00

KONTAKT

Johan Kjernald
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0733-615685
e-post: johan.kjernald@grkom.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084