VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

ALVG - Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland

Sammankallande: Karl Fors, VästKom

TID OCH PLATS

Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Datum: 2017-10-17 

Tid: 09.30-15.30

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084