VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Styrelsen

VästKom har en styrelse bestående av 16 ledamöter. Dessa väljs av föreningsstämman och nomineras av medlemmarna, det vill säga kommunalförbunden. Varje förbund nominerar fyra ledamöter. Styrelsens arbetsutskott bePDFstår av de fyra styrelseordförandena i kommunalförbunden.

Axel Josefson (m)
Göteborgs Stad
Ordförande VästKoms styrelse

Ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Göteborgs Stad

Malin Carlsson (s)
Borås Stad
Vice ordförande VästKoms styrelse
Ordförande Boråsregionens Kommunalförbund
Ledamot/kommunalråd kommunstyrelsen Borås Stad 

Bengt Hilmersson (c)
Vårgårda kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Lisa Dahlberg (s)
Marks kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Marks kommun

Annette Carlson (m)
Borås Stad
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Borås Stad

Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommmun
3:e vice ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Kungälvs kommun

Hans Forsberg (m)
Kungsbacka kommun
2:e vice ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Kungsbacka kommun

Marina Johansson (s)
Göteborgs Stad
1:e vice ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ledamot/kommunalråd kommunstyrelsen Göteborgs Stad.

Martin Carling (c)
Dals-Eds kommun
Ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun

Paul Åkerlund (s)
Trollhättans stad
1:e vice ordförande Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Trollhättans Stad

Liselotte Fröjd (m) 
Tanums kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Tanums kommun

(M), ordf Göteborg, Tillika ordförande i VästKom

Ingemar Samuelsson (s) 
Uddevalla kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Uddevalla kommun

(M), ordf Göteborg, Tillika ordförande i VästKom

Katarina Jonsson (m)
Skövde kommun
Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Skövde kommun

Anna-Karin Skatt (s)
Tidaholms kommun
2:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Tidaholms kommun

Anna-Karin Skatt

Jonas Sundström (s)
Lidköpings kommun
1:e vice ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Lidköpings kommun

Jonas Sundström

Johan Abrahamsson (m)
Mariestads kommun
3:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Johan Abrahamnsson
KONTAKT

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom

Telefon: 0700 - 87 86 10  
e-post: ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

Mötesdagar 2020

Tisdag 28 januari

Tisdag 24 mars

Tisdag 5 maj

Tisdag 1 september

Tisdag 24 november


Kallelser och protokoll

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084