VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) behandlar gemensamma frågor som rör Västra Götalands kommuner (VGK) och Västra Götalands regionen (VGR).

Namn

Roll

Arbetsplats

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Skaraborgs Kommunalförbund

Ann-Charlotte Järnström

Direktör

VästKom

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Joakim Svärdström

Regionutvecklingschef

Boråsregionen / Sjuhärads Kommunalförbund

Håkan Sundberg

Kommunchef

Munkedals kommun (Fyrbodal)

Lisbeth Nilsson

Direktör Utbildning och Välfärd

Göteborgs stad

Karl Fors

Länssamordnare

VästKom

Vakant

Enhetschef Vårdens digitalisering

VGR

Göran Ejbyfeldt

IS/IT-direktör

VGR

Marie-Louise Gefvert

Primärvårdsdirektör

VGR

Madeleine Stark

Enhetschef Vårdens digitalisering

-

Tore Johnsson

Samordnare digital agenda, Regionutveckling

VGR

Ann-Marie Schaffrath

Sjukhusdirektör

VGR

Linn Wallér

Funktionsledare

GITS


 

SITIV har såväl framtagen uppdragshandling som handlingsplan för att definiera dess uppdrag.

SITIV Uppdragshandling (antagen 2011-03-08)PDF

SITIV Handlingsplan 2017-2018 (antagen 2017-06-15)PDF

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084