VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

eSamordnare med fokus verksamhetsutveckling

Kommunerna i Västra Götaland finansierar ett antal tjänster som eSamordnare som är knutna till de fyra kommunalförbunden.

Varje kommunalförbund har nätverk med representanter från medlemskommunerna inom områdena eHälsa och verksamhetsutveckling med stöd av IT. Kontakta respektive eSamordnare för mer information.

Karl Fors
Länssamordnare VästKom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

eSamordnare för kommunalförbund


Fyrbodal kommunalförbund

sara herrman

Sara Herrman 
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 56
e-post: sara.herrman@fyrbodal.se

sara herrman

Curt-Göran Crantz 
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0707-109008
e-post: curt-goran.crantz@fyrbodal.se

Göteborgsregionen kommunalförbund

Johan Kjernald
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0733-615685
e-post: johan.kjernald@grkom.se

Rosanna Björklund
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0768-724710
e-post: rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se

Skaraborgs kommunalförbund

Adam Krantz
eSamordnare Skaraborgs kommunalförbund

Telefon:  0500-49 72 38
e-post: adam.krantz@skaraborg.se

Boråsregionens kommunalförbund

FH

Fredrik Holm
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0708-773741
e-post: fredrik.holm@borasregionen.se

Lars-Olof Lindblad
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon:
e-post: lars-olof.lindblad@borasregionen.se

Ingela Johansson
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 076-6435048
e-post: ingela.johansson@borasregionen.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084