VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

eSamordnare med fokus verksamhetsutveckling

Kommunerna i Västra Götaland finansierar ett antal tjänster som eSamordnare som är knutna till de fyra kommunalförbunden.

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

eSamordnare per kommunalförbund

Siv Torstensson
eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 073-335 85 21  
e-post: siv.torstensson@fyrbodal.se

KONTAKT

Johan Kjernald
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0733-615685
e-post: johan.kjernald@grkom.se

Freddy Ehrenholm
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 031-335 53 14
e-post: freddy.ehrenholm@grkom.se

Maria Nilsson
eSamordnare Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 070 - 683 08 78  
e-post: maria.nilsson@skaraborg.se

Ann-Charlotte Klarén
eSamordnare
Skaraborgs kommunalförbund

Telefon: 0500 - 497214
e-post: ann-charlotte.klaren@skaraborg.se

Maricel Zoll
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0729-649697
e-post: maricel.zoll@borasregionen.se

Fredrik Nilströmer
eSamordnare Boråsregionen
kommunalförbund 

Telefon: 0701-407 481
e-post: fredrik.nilstromer@borasregionen.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084