VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kontakt

VästKom övergripande & Regional utveckling

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom

Telefon: 0700 - 87 86 10  
e-post: ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

KONTAKT

Johanna Hansson
VD-assistent | Kommunikatör | Administratör VästKom

Telefon: 073-901 60 15  
e-post: johanna.hansson@vastkom.se

eSamhället & Digitalisering

Karl Fors
Länssamordnare VästKom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Socialtjänst & Hälso- och sjukvård

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg VästKom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Charlotta Wilhelmsson 
Processledare VästKom

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

 

 

Jeanette Andersson
Processledare VästKom

Telefon: 073-803 73 11
e-post: jeanette.andersson@vastkom.se

Kontakta VästKom

VästKom
Postadress: Box 5073 402 22 Göteborg
Besöksadress: Anders Personsgatan 8, Göteborg
Telefon: se respektive medarbetare ovan
E-post: info@vastkom.se
Org nr: 858501-2084

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084