VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kontakt

VästKom övergripande & Regional utveckling

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

eSamhället & Digitalisering

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Socialtjänst & Hälso- och sjukvård

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Charlotta Wilhelmsson 
Processledare Västkom

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

 

 

Jeanette Andersson
Processledare Västkom

Telefon: 073-461 80 45
e-post: jeanette.andersson@vastkom.se

Ekonomi

Caroline Albinsson
Ekonom

Telefon: 0735-54 21 69
e-post: caroline.albinsson@gryning.se

Kontakta VästKom

VästKom
Postadress: Box 5073 402 22 Göteborg
Besöksadress: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg
Telefon: se respektive medarbetare ovan
E-post: info@vastkom.se
Org nr: 858501-2084

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084